Pierwsza Komunia Święta to duże wydarzenie dla dziecka, ale też całej rodziny. Wydarzenie to wymaga szczególnej oprawy. Zazwyczaj przygotowania do niego zaczynają się już kilka miesięcy wcześniej. Dzieci na lekcjach religii przygotowywane są duchowo na najważniejsze wydarzenie ich dzieciństwa.

Osoba prowadząca dzieci na katechezie (ksiądz bądź katecheta) opracowuje scenariusz uroczystości komunijnej i stara się by podopieczni go sobie przyswoili.

Przykładowy scenariusz uroczystości komunijnej może wyglądać tak:

1. Zbiórka dzieci i rodziców przed świątynią.

2. Ministranci oraz ksiądz wychodzą przed kościół.

3. Kapłan wita i pozdrawia dzieci, błogosławi pamiątki pierwszokomunijne.

4. Kapłan prosi o błogosławieństwo rodziców dla dzieci.

5. Dzieci wchodzą do kościoła śpiewając z rodzicami wybraną pieśń np. „Ty nas wybrałeś…”.

6. Akt Pokuty, Chwała na Wysokości Bogu, Liturgia Słowa odprawiania przez dzieci.

7.  Kapłan czyta Ewangelię w trakcie dzieci zapalają świece.

8. Następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, dzieci pierwszokomunijne jeszcze raz zapalają świece.

9. Modlitwa wiernych odczytana lub odśpiewana przez dzieci.

10. Procesja dzieci niosących dary do ołtarza.

11. Liturgia Eucharystii (modlitwa przed pierwszą komunią, pieśń na ofiarowanie, pieśń na przyjęcie komunii, dziękczynienie).

12. Podziękowania (Chrystusowi, księdzu, rodzicom, katechetom, nauczycielom, organiście oraz scholi).

13. Zakończenie.

14. Modlitwa dzieci na zakończenie uroczystości.

15. Błogosławieństwo dzieci oraz wiernych, pieśń końcowa.

16. Grupowe oraz pojedyncze fotografie dzieci oraz rodziców.

Przykładowe pieśni na uroczystość pierwszej komunii: „Barka”, „Abba Ojcze”, „Zmienić świat”, „Tylko mnie poprowadź”, „Zmienić świat”, „Jak paciorki różańca”, „Najpiękniejszy miesiąc maj”, „Czarna Madonno”, „Zbliża się do nas”, „Niebo zaczyna się na ziemi”.